XCA100 / 100 Tấn

XCA100 / 100 Tấn

  • ♦ All Terrain Crane XCA100
  • ♦ Sức nâng lớn nhất (t)              :100
  • ♦ Cần chính dài nhất (m)            : 60
  • ♦ Công suất động cơ (KW/rpm) : 340/1700kW/(r/min)