XCF12006K / 12 Tấn

XCF12006K / 12 Tấn

Xe nâng hàng 12 tấn phù hợp với điều kiện làm việc trong nhà máy. Model XCF12006K tiết kiệm, thực dụng mang lại hiệu quả đầu tư cao.
  • Tổng trọng lượng (kg): 7980
  • Sức nâng (kg): 5000
  • Chiều cao nâng lớn nhất (mm): 3000